Skip to main content

Klauzula informacyjna RODO

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Administratorem państwa danych osobowych jest Kal-Bak Paweł Kalamon, Elizówka 65/ E40, 21-003 Ciecierzyn, NIP 9182025765, REGON 061712109.

Informacje zawarte poniżej są podane w celu wykonania obowiązku informacyjnego i nie jest wymagane od państwa żadne działanie lub kontakt z nami w tej sprawie. W sytuacji gdy poniżej zawarte informacje są nie wystarczające lub niejasne, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 663 230 007, kontakt elektroniczny pod adresem biuro@kal-bak.pl

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu możliwości zawarcia i wykonywania usług świadczonych przez naszą firmę.
 2. Dane osobowe, które są przetwarzane to : nazwa firmy i/lub imię i nazwisko, numer NIP, adres siedziby firmy, adres email, numer telefonu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji mailowej, w tym udzielanie odpowiedzi na maila, prowadzenia korespondencji, obsługa sprzedaży i reklamacji oraz archiwizacji ww. korespondencji
 4. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa możemy również wymagać od państwa podania innych niezbędnych informacji, np. do celów podatkowych lub rachunkowych.
 5. Państwa dane osobowe dostępne są jedynie partnerom hurtowni Kal-Bak Paweł Kalamon, w sytuacji kiedy jest potrzeba dostarczenia produktu do państwa siedziby za pomocą firmy kurierskiej.
 6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
 7. Pliki „cookies“ używane na Stronie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając ze Strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 8. Administrator danych osobowych stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator danych osobowych nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych ze Strony internetowej przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 9. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Strony internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 10. Przysługuje państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, sprzeciw wobec przetwarzania, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wycofanie zgody i wniesienie skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie państwo, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.
 11. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowej organizacji ochrony danych osobowych, przed ich przypadkową utratą, przypadkowym zniszczeniem, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, z zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami.
 12. Wszelkie wnioski, informacje i sugestie dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych, w tym przysługujących państwu praw, prosimy kierować mailowo na adres biuro@kal-bak.pl lub listownie Kal-Bak Paweł Kalamon, Elizówka 65/ E40, 21-003 Ciecierzyn. Państwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.